Volvo XC60

Reifendruck-Liste für Volvo XC60.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
2.0 D3 235 55 R19 101V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 D3 235 60 R18 103V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 D3 235 65 R17 104V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 D3 255 45 R20 101V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 T5 235 55 R19 101V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 T5 235 60 R18 103V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 T5 235 65 R17 104V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7
2.0 T5 255 45 R20 101V 4x4 2.4 2.4 2.7 2.7