Volvo V70

Reifendruck-Liste für Volvo V70.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
1.6 T4 225 50 R17 98V XL 2.6 2.6 2.7 2.7
1.6 T4 225 55 R16 95V 2.6 2.6 2.7 2.7
1.6 T4 245 40 R18 97V XL 2.6 2.6 2.7 2.7
1.6 T4 245 45 R17 95V 2.6 2.6 2.7 2.7
2.0 FlexiFuel 225 50 R17 98V XL 2.5 2.5 2.8 2.8
2.0 FlexiFuel 225 55 R16 95V 2.5 2.5 2.8 2.8
2.0 FlexiFuel 245 40 R18 97V XL 2.5 2.5 2.8 2.8
2.0 FlexiFuel 245 45 R17 95V 2.5 2.5 2.8 2.8
2.0 T5 225 50 R17 98W XL 2.8 2.8 3.0 3.0
2.0 T5 225 55 R16 95W 2.8 2.8 3.0 3.0
2.0 T5 245 40 R18 97W XL 2.7 2.7 2.9 2.9
2.0 T5 245 45 R17 95W 2.8 2.8 3.0 3.0
3.0 T6 225 50 R17 98W XL 2.8 2.8 3.0 3.0
3.0 T6 225 55 R16 95W 2.8 2.8 3.0 3.0
3.0 T6 245 40 R18 97W XL 2.7 2.7 2.9 2.9
3.0 T6 245 45 R17 95W 2.8 2.8 3.0 3.0