Volvo V60

Reifendruck-Liste für Volvo V60.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
1.6 T3 205 60 R16 92V 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T3 215 50 R17 95W XL 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T3 215 55 R16 93W 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T3 235 40 R18 95W XL 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T3 235 45 R17 94W 2.6 2.4 2.8 2.6
1.6 T3 235 45 R17 94W SSR 2.6 2.6 2.8 2.8
2.0 T 215 50 R17 95W XL 2.6 2.4 2.8 2.6
2.0 T 215 55 R16 93W 2.6 2.4 2.8 2.6
2.0 T 235 40 R18 95W XL 2.6 2.4 2.8 2.6
2.0 T 235 45 R17 94W 2.6 2.4 2.8 2.6
2.0 T 235 45 R17 94W SSR 2.6 2.6 2.8 2.8
3.0 T6 AWD 215 50 R17 95Y XL 3.0 2.4 3.2 2.8
3.0 T6 AWD 215 55 R16 93Y 2.8 2.4 3.0 2.6
3.0 T6 AWD 235 40 R18 95Y XL 3.0 2.4 3.2 2.8
3.0 T6 AWD 235 45 R17 94Y 2.8 2.4 3.0 2.6
3.0 T6 AWD 235 45 R17 94Y SSR 2.8 2.8 3.0 3.0