Volvo V40

Reifendruck-Liste für Volvo V40.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
1.6 T3 205 50 R17 93W XL 2.3 2.3 2.7 2.7
1.6 T3 205 55 R16 91V 2.3 2.3 2.7 2.7
1.6 T3 225 40 R18 92W XL 2.3 2.3 2.7 2.7
1.6 T3 225 45 R17 91W 2.3 2.3 2.7 2.7
1.6 T3 235 35 R19 91W XL 2.3 2.3 2.7 2.7
1.6 T4 205 50 R17 93W XL 2.9 2.4 3.1 2.7
1.6 T4 205 55 R16 91W 2.9 2.4 3.1 2.7
1.6 T4 225 40 R18 92W XL 2.9 2.4 3.1 2.8
1.6 T4 225 45 R17 91W 2.9 2.4 3.1 2.7
1.6 T4 235 35 R19 91W XL 2.9 2.4 3.1 2.8