Toyota Camry

Reifendruck-Liste für Toyota Camry.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
2.4 16 V 215 60 R16 95V 2.2 2.0 2.5 2.5
3.0 V 6 24 V 215 60 R16 95V 2.2 2.0 2.8 2.8