Seat Cordoba

Reifendruck-Liste für Seat Cordoba.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
1.2 165 70 R14 81T 2.0 1.9 2.2 2.4
1.2 185 60 R14 82T 2.0 1.9 2.2 2.4
1.2 195 55 R15 85H 2.0 1.9 2.2 2.4
1.4 16V 165 70 R14 81T 2.0 1.9 2.2 2.4
1.4 16V 185 60 R14 82H 2.0 1.9 2.2 2.4
1.4 16V 195 50 R15 82V 2.0 1.9 2.2 2.4
1.4 16V 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.4
1.4 16V 205 45 R16 83W 2.0 1.9 2.2 2.4
1.9 TDI 195 55 R15 85V 2.0 1.9 2.2 2.4
1.9 TDI 205 45 R16 83V 2.0 1.9 2.2 2.4