Mazda MX-5

Reifendruck-Liste für Mazda MX-5.


Motor Reifengröße Reifendruck vorne Reifendruck hinten Vorne (voll) beladen Hinten (voll) beladen
1.5 195 50 R16 84V 2.0 2.0 2.0 2.0
1.5 205 45 R17 84W 2.0 2.0 2.0 2.0
1.8 16V 205 45 R17 84W 2.0 2.0 2.0 2.0
1.8 16V 205 50 R16 87V 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 205 45 R17 84W 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 16V 205 45 R17 84W 2.0 2.0 2.0 2.0